Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Om doeltreffendE stiltetyd in ’n gejaagde lewe te hê.

Die volgende vrae word altyd gevra by jeugkampe, konferensie en in persoonlike afsprake:

  • Wat is stiltetyd?
  • Hoekom hou mense stilteyd?
  • Wat benodig ek vir stiltetyd?
  • Wanneer hou mens stiltetyd?

Ons gaan in hierdie studie die vrae beantwoord.

Kom ons kyk na die gebeurtenis wat afspeel in Exodus 16. Lees verse 4,7,10b,14,15. Dit is warm in die woestyn en dis ‘n plek wat glad nie eens lewe toon vir die blote oog, wat nog om kos te voorsien. Maar hier het God in gegryp en die kwartels en manna voorsien. In vers 15 sien ons dat Moses vir die volk sê dat dit die brood is wat die Here vir hulle gee. En Jesus is ons brood van die lewe.

Daarom lees ons ook dat vroeg in die more, wanneer die doulaag opgetrek het, die manna daar was.

n Definisie van stiltetyd is die volgende:

Stiltetyd is ‘n kragbron vir elke mens se geestelike lewe. Hierdeur word die geloofsband tussen jou en jou Verlosser versterk, jy kry antwoorde op kwelvrae en krag tot oorwinning oor die versoekings en aanslae van die sielevyand.

Dit is die tyd wat jy spandeer met God om Hom beter te leer ken.

Godsmanne in die Bybel het juis dit in gemeen gehad, dat hulle tyd gemaak het om alleen met God te verkeer.

Dink aan Moses, Josua en Dawid. Met Moses het God gespreek soos iemand met ‘n vriend. (Ex 33:11)

Dawid se siel het na God gedors. (Ps 63:2)

Selfs Jesus het tyd gemaak om met God die Vader te verkeer. (Mark 1:35)

Daar was ‘n vaste patroon wat Jesus gevolg het wanneer Hy stil geraak het en hierdie patroon kan nagevolg word:

Kies ‘n vaste tyd. Die beste tyd was en is in die oggend vroeg.

Kies ‘n vaste plek. Jesus het of die berg of die tuin verkies.

Volg ‘n vaste patroon van Bybellees. ‘n Baie belangrike les wat ek geleer het is om notas te maak en ‘n geestelike joernaal te hou vir elke dag.

Sluit af in gebed. Dank die Here en aanbid Hom vir Wie Hy is.

Charles Kingsley het geskryf: "Dit is nie die duisternis waarheen ek gaan nie, want God is lig. Dit is nie die eensaamheid nie, want Christus is by my, dit is nie ‘n onbekende land nie, want my opgestane Here is daar met my.”

Dit is die Here wat vir my wag in die binnekamer, Matt 6:6.

Ons moet besef dat God vir ons elke dag vars manna wil gee. Hoekom? Sodat ek elke dag ‘n nuwe en vars ontmoeting met die Here kan hê  (1 Kor 1:9)

Die mense het ‘n verwagting gehad om die manna elke oggend te ontvang en so moet my verwagting wees.

Ek wil die woord STILTETYD gebruik om die belangrikheid van stiltetyd uit te lig.

S- Stil word

Stil word beteken om jouself voor God in so posisie te plaas dat jy heeltemal van die wêreld afgesny is.

Psalm 62:6

Saul wou nie rustig word oor sy pa se esels nie en Sameul het hom tot stilstand gebring:

1Sam 9:27

Moenie bekommerd wees oor ander om jou nie, sit jou eers voor God om stil te word en te luister. Die bekende gedeelte van 2 Sam 5:24, vertel ons van die balsembosse. Dawid moes stil word om die gedruis van die voetstappe in die balsembosse te hoor. Word stil en konsentreer op God.

T- Tyd neem

Ek moet besef dat Jesus Sy beste vir my gegee het, daarom wil Hy die beste van jou tyd neem. Dis ‘n opoffering om niks minder as jou beste vir Jesus te gee. Dit is die enigste tyd wat jy gemeenskap met God kan hê. Mrk 1:35 / Luk 5:16

I- Intellegent met die Bybel omgaan

Die Bybel is die padkaart vir my lewe. In die Psalms word die woord (wat verwys na God se gebooie) 47 keer gebruik en 27 keer alleenlik in Psalm 119.

Ps 119:9 / Ps 119:11 / Ps 119:105

Die beste beskrywing vir God se woord is 2 Tim 3:16.

Maar ons vergeet so gou vers 17: sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus wees. As ek nie myself toerus nie kan ek nie staande bly teen die duiwel nie. Onthou dat die duiwel Skrif gebruik het om Jesus te versoek (Luk 4:1-13).

In die vroëe geskiedenis van Amerika, het meeste van die leiers die Woord van God as die hoogste outoriteit geag. Hier is ‘n paar aanhalings: Andrew Jackson: "Daardie boek, meneer, is die rots op wat ons republiek rus." George Washington: "...dit is onmoontlik om die wêreld regverdig te regeer sonder God en die Bybel." Charles Dicksen: "Die Nuwe Testament is die beste boek wat ooit geken of erken sal word in die wêreld." Horace Greeley: "...dit is onmoontlik om sielkundig of sosiaal ‘n Bybel-leser te verslaaf."  Pres. Woodrow Wilson: "Ek vra elke man en vrou in die gehoor dat ons vandag sal besef dat deel van die eindbestemming van Amerika lê in die daaglikse noukeurige studie van die Boek (Bybel)."

Om die Bybel te lees en die “instruksies” te volg sal jou instaat stel om Christus te vind as jou algenoegsame Verlosser. Verder sal gereelde studie van die woord, jou vrese verminder, jou aptyt verlaag vir leuens, verneukery, diefstal, immoraliteit en enige sonde. Jy sal die ware vrede, vreugde, blydskap en liefde in jou lewe ervaar.

L- Leer ‘n teks

Mens sal nogal baat vind deur die memorisering van ‘n teks wat vir jou baie beteken het. Jy sal verbaas wees hoe daardie teks by jou sal opkom in tye van nood of wanneer jy met ‘n ander persoon praat. In vervolgde lande memoriseer hulle elke bladsy van die Bybel wat hulle in die hande kan kry. (2 Tim 4:9 / 2 Tim 2:11 & 15)

T- Teken aan

Kry vir jou ‘n joernaal of notaboek waarin jy alles wat die Here vir jou uitwys in die Skrif neerskryf. (Deut 6:6-8)

E- Eerlik met jouself

Dit is ontsaglik belangrik om nie net eerlik te wees met God nie, maar ook om eerlik met jouself te wees. As die Here vir jou iets wys in jou lewe wat nie so hoort nie, dat jy sal erken en dit reg maak. (PS 32:8 / Job 23:10)

T- Toenadering tot God

Jak 4:8 / Heb 4:16

Y- Ysbreek fase

Dit is die punt wat jy bereik in jou stiltetyd wat jy bewus is van God se teenwoordigheid en die Here toelaat om met jou te praat. Ons is so geneig om die Here dood te praat dat ons nie toelaat dat Hy met ons praat nie. Lees die Woord noukeurig deur om sodoende die Heilige Gees kans te gee om in jou hart te werk.

D- Deeglike Gebed

Sluit af met Gebed.  Jak 5:16b

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet